Quando H (SWB)

Breeders Trophy registered

Gender

Gelding

Born year

2000

Reg no

04002073

Stb no

Color

skimmel

Chip number

UELN

752004040002073

Foreign number

Owner

Tibia HB och Salio AB

Breeder

Anita o Bengt Johansson, Stuteri H

WFFS

Not tested

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex