Ippomea (35)

Gender

Mare

Born year

1979

Reg no

Stb no

14503

Color

Chip number

UELN

Foreign number

Owner

Barbara och Björn Nathanson

Breeder

WFFS

Not tested

Achievement rate

Quality grading:

0
Height 167 cm Breeding class B

Breeding class: Upgraded to Breeding class E (2001)
Read more about quality classes for mares

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex