Orlando (SWB)

Gender

Gelding

Born year

1998

Reg no

04983333

Stb no

Color

brun

Chip number

UELN

752004049803333

Foreign number

Owner

Per Holmestrand

Breeder

Birgitta och Claes Piper

WFFS

Not tested

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex