Dexter (SWB)

Gender

Gelding

Born year

1997

Reg no

04971944

Stb no

Color

mörkbrun

Chip number

UELN

752004049701944

Foreign number

Owner

Västmedia AB

Breeder

Marita Nordgren

WFFS

Not tested

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex