Manneken Pis (SWB)

Gender

Gelding

Born year

1996

Reg no

04962720

Stb no

Color

brun

Chip number

UELN

752004049602720

Foreign number

Owner

Håkan Forss

Breeder

Inger Utzon

WFFS

Not tested

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex