Bolero

Gender

Stallion

Born year

1991

Reg no

04912536

Stb no

897

Color

brun

Chip number

UELN

Foreign number

Owner

Breeder

Familjen Per Runesson

FFS

Not tested

Godkännandenivå

Premierad

Achievement rate

Quality grading:

1995
Height 163 cm Breeding class B

Breeding class: Upgraded to Breeding class A (2007)
Read more about quality classes for stallions

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex