Cessna (46) (SWB)

Gender

Mare

Born year

1995-2015

Reg no

04951477

Stb no

Color

brun

Chip number

UELN

752004049501477

Foreign number

Owner

Breeder

Marie och Olle Bjernick

WFFS

Not tested

Achievement rate

Mare selection
This mare is selected. This means that she is a part of SWB:s investment to recruit the best mares into breeding.

Breeding class: Breeding class A (2013)
Read more about quality classes for mares

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex