Line

Capten Caius (ex Kapten)

Capten Caius (ex Kapten)
04916171
Amiral
04852372
764
Napoleon
625
Flamkella (50)
11553
Cinderella okänd
okänd

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för hingstar

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Capten Caius (ex Kapten)
04916171
Amiral
04852372
764
Napoleon
625
Iran
533
Chagall
455
Irja (5)
7508
Josephine (13)
8620
Juan
370
Diana (13)
5883
Flamkella (50)
11553
Flamingo
481
Urbino
430
Joviala (73)
6721
Lankella (50)
8714
Lansiär
377
Onkella (50)
5661
Cinderella okänd okänd okänd
okänd
okänd okänd
okänd
okänd okänd okänd
okänd
okänd okänd
okänd