Line

Diana (13)

Diana (13)
5883
Diogenes
311
Onkel
182
Diana (F. 2)
3787
Opalla (13)
4005
Opal
184
Loriana (13)
1649

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Diana (13)
5883
Diogenes
311
Onkel
182
Humanist Tautropfen
Halbe
Diana (7)
2536
Avepal
Gulli (7)
2291
Diana (F. 2)
3787
Largo
144
Groom
Aina
2044
Dina (F. 2)
2212
Althof
Spinda (F. 2)
1866
Opalla (13)
4005
Opal
184
Index
105
Flaneur
Hansa
1797
Zaida (1)
1859
Zeus
Aida (1)
Loriana (13)
1649
Lorius Lorval
Odöpt
Centa (13)
776
Cyrano
Ulla (13)
121