Line

Cortus

Cortus
04925224
920
Cantus Caletto I
95015
Monoline
Zita Ahorn Z
Tschita

Sammanfattning

Totalt Varav SWB-avk.
Antal avkommor (3-årstest) 195 0
Antal avkommor (kvalitetsbedömning) 99 0
Antal avkommor (tävling totalt) 341 0
Antal avkommor (tävling hoppning) 299 0
Antal avkommor (tävling dressyr) 120 0
Antal avkommor (tävling fälttävlan) 22 0

Antal SWB-avkommor redovisas endast för hingstar med avkommor födda from 2001

Betäckningsresultat

År Betäckt Varav reg. föl
1996 62 45
1997 83 58
1998 52 33
1999 116 77
2000 131 89
2001 135 69
2002 134 79
2003 104 53
2004 34 27
2005 34 11
2006 22 13
2007 22 10
2008 17 8

Betäckningstyper

N AI TAI FAI
1996 32 30
1997 46 37
1998 32 20
1999 1 49 66
2000 54 75
2001 2 42 87
2002 1 48 85
2003 33 71
2004 12 21
2005 16 18
2006 14 8
2007 14 8
2008 4 13

Avkommor

Totalt 582 listade hästar