Line

Cortus

Cortus
04925224
920
Cantus Caletto I
95015
Monoline
Zita Ahorn Z
Tschita

Avelsvärderingsresultat

Omdöme exteriör
Välutvecklad, maskulin, god modell. Lång men brett ansatt hals med god resning, djup. Marktrång fram. Taktmässig, vägvinnande skritt. Taktmässig trav med påskjut. 88887=39

Värdebokstav