Bollerup Katitzi (55) (SWB)

Breeders Trophy-ansluten

Kön

sto

Födelseår

2021

Regnr

04211592

Stbnr

Färg

skimmel, född fux

Chipnummer

752093200179724

UELN

752004042101592

Utländskt nummer

Ägare

Bollerups Lantbruksinstitut

Uppfödare

Bollerups Lantbruksinstitut

WFFS

Ej bärare

Avelsindex

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex