Itzhak ELiTH (SWB)

Breeders Trophy-ansluten

Kön

hingst

Födelseår

2018

Regnr

04183553

Stbnr

Färg

brun

Chipnummer

752098100858674

UELN

752004041803553

Utländskt nummer

Ägare

Emma och Lisa Thim

Uppfödare

Emma, Lisa och Kjell-Åke Thim

WFFS

Ej testad

Godkännandenivå

Avelsindex

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex