Line

Zirona

Zirona
04816037
Triumf
605
Mix
509
Simona (44)
10461
Zinda Indus
530
Zilla

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Zirona
04816037
Triumf
605
Mix
509
Jovial
369
Bohème xx
Mascotte
4736
Marina
6880
Drabant
315
Milla
4335
Simona (44)
10461
Portos
402
Afghan
277
Daijda (F. 2)
5718
Pickola (44)
7874
Picasso
400
Annika (44)
5686
Zinda Indus
530
Cosmos xx
95258
Darbhanga xx (GB)
Amacita xx
Tirola (5)
7608
Oberon
395
Tiara II (5)
6039
Zilla okänd okänd
okänd
okänd okänd
okänd