Line

Annika (44)

Annika (44)
5686
Magnet Kyff
155
Kyffhäuser
Signora (11)
2080
Anita (44)
4469
Lage
142
Ava (44)
3494

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Annika (44)
5686
Magnet Kyff
155
Kyffhäuser Schaumburger
Kühnheit
Signora (11)
2080
Sixtus Isaak
Flinke
Nora (11)
2141
Nabob
Camelia (11)
361
Anita (44)
4469
Lage
142
Ruster Caruso
Ella (F. 2)
2213
Schwabliso
Spinda (F. 2)
1866
Ava (44)
3494
Kokard
135
Humanist
Miss G.
2117
Alva (44)
2350
Avepal
Vanda (44)
1988