Line

Anita (44)

Anita (44)
4469
Lage
142
Ruster
Ella (F. 2)
2213
Ava (44)
3494
Kokard
135
Alva (44)
2350

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Anita (44)
4469
Lage
142
Ruster Caruso
Ella (F. 2)
2213
Schwabliso Schwabenblock
Averna
Spinda (F. 2)
1866
Schwabenstreich
Kadmeia
Ava (44)
3494
Kokard
135
Humanist Tautropfen
Halbe
Miss G.
2117
Lord Garet xx
Nora
377
Alva (44)
2350
Avepal Avanti
Rolla
426
Vanda (44)
1988
Washington