Line

Rastina

Rastina Jazz
95133
Cocktail
Charmante
Latina Darwin
Fattina

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Rastina Jazz
95133
Cocktail Purioso Furioso II
Alinda
Ulissa Le Val Blanc xx
Paula
Charmante Ulster Nimmerdor
Lucky
Warmante Amor
Parmante
Latina Darwin Roemer Pilatus
Cronella
Zonnatettie Pion
Inge Tetti
Fattina Variant Afrikaner xx
Lilium
Bitina