Warmante

Kön

sto

Födelseår

Regnr

Stbnr

Färg

Chipnummer

UELN

Utländskt nummer

80.5657 Stb

Ägare

Uppfödare

FFS

Ej testad

Avelsindex

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex