Line

Brunette (59)

Brunette (59)
7660
Harras
348
Alcasar
278
Nova (41)
4791
Pepita (59) Immer voran
141
Nicolina (59)
5238

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Brunette (59)
7660
Harras
348
Alcasar
278
Salvator
226
Magnet Kyff
155
Rosa
2286
Kamburg III (F. 1)
2832
Index
105
Kamburg (F. 1)
1796
Nova (41)
4791
Novarro
179
Index
105
Hillevi (F. 5)
2466
Jalli (41)
3601
Jago
115
Alli (41)
2385
Pepita (59) Immer voran
141
Dampfross
Immer Lustig IV
Nicolina (59)
5238
Nerox
207
Nigro
138
Judit (38)
2925
Havanna (59)
3364
Humanist
Blesan (59)