Line

Judit (38)

Judit (38)
2925
Mersuch I ox Mersuch V ox
66 Shagya ox

Kvalitetsgradering

Kvalitetsklass

Avelsvärdeklass
Avelsvärdebokstav A (År okänt)

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Judit (38)
2925
Mersuch I ox Mersuch V ox
66 Shagya ox