Line

Loulou (54)

Loulou (54)
4997
Effendi Sixtus
Finesse
1685
Olu (54)
3821
Opal
184
Zimba (54)

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Loulou (54)
4997
Effendi Sixtus Isaak
Flinke
Finesse
1685
Faveur
Rosina
Olu (54)
3821
Opal
184
Index
105
Flaneur
Hansa
1797
Zaida (1)
1859
Zeus
Aida (1)
Zimba (54) Tribun Alcantara
Lorbunda (Han.)
Sirri (54)
1148
Lorius
Svea (54)
419