Line

Olu (54)

Olu (54)
3821
Opal
184
Index
105
Zaida (1)
1859
Zimba (54) Tribun
Sirri (54)
1148

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Olu (54)
3821
Opal
184
Index
105
Flaneur
Hansa
1797
Zaida (1)
1859
Zeus
Aida (1) Udiacus x
Redina (1)
Zimba (54) Tribun Alcantara
Lorbunda (Han.)
Sirri (54)
1148
Lorius Lorval
Odöpt
Svea (54)
419
Nabob
Chloris (54)