Line

Sin Cindy (42) (SWB)

Sin Cindy (42) (SWB)
04131744
Casilius
04064232
1249
Casall
95410
Marina
Siden (42) (SWB)
04013471
Cardento
04925306
933
Silla (42) (SWB)
04832055
21313

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS
Breeders trophy ansluten

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Sin Cindy (42) (SWB)
04131744
Casilius
04064232
1249
Casall
95410
Caretino
95070
Caletto II
Isidor
Kira XVII Lavall I
1007
Maltia
Marina Cambridge Caletto I
95015
Hilgunde
Fair Lady Carthago
Benita
Siden (42) (SWB)
04013471
Cardento
04925306
933
Capitol I Capitano
Folia
B-Estelle Lord
95003
Restelle
Silla (42) (SWB)
04832055
21313
Favorit
476
Magnifique
409
Falkennetz
6217
Silvette (42)
12774
Emalj
470
Silvana (42)
10489