Line

Siden (42) (SWB)

Siden (42) (SWB)
04013471
Cardento
04925306
933
Capitol I
B-Estelle
Silla (42) (SWB)
04832055
21313
Favorit
476
Silvette (42)
12774

Kvalitetsgradering

Kvalitetsklass

Selektionssto
Stoet är ett selektionssto. Detta innebär att hon ingår i SWB:s satsning på att få in och behålla de bästa stona i avel.

Avelsvärdeklass
Avelsvärdebokstav E (2019)

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS
Breeders trophy ansluten

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Siden (42) (SWB)
04013471
Cardento
04925306
933
Capitol I Capitano Corporal
Retina
Folia Maximus
620
Vase
B-Estelle Lord
95003
Ladykiller xx
Viola
Restelle Sacramento Song xx
Estelle
Silla (42) (SWB)
04832055
21313
Favorit
476
Magnifique
409
Helmuth
350
Aleta (F. 2)
5531
Falkennetz
6217
Faruk
Filsita
Silvette (42)
12774
Emalj
470
Abbé
435
Haifa (F. 5)
6315
Silvana (42)
10489
Lansiär
377
Silva (42)
8400