Cascadello I

Kön

hingst

Födelseår

2009

Regnr

Stbnr

9067

Färg

brun

Chipnummer

UELN

276421000288209

Utländskt nummer

DE 421000288209

Ägare

Uppfödare

WFFS

Ej bärare

Godkännandenivå

Avelsindex

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex