Line

Duldige

Duldige Korenbleem xx Palestine xx
Cornflower xx
Zulia Matador
Sekunde

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Duldige Korenbleem xx Palestine xx Fair Trial xx (GB) Fairway xx (GB)
Lady Juror xx
Una xx Tetratema xx (GB)
Uganda xx (FR)
Cornflower xx
Zulia Matador Makler I Mackensen
Schiene
Sekunde