Line

Cue ChAnna (42) (SWB)

Cue ChAnna (42) (SWB)
04064109
Cardento
04925306
933
Capitol I
B-Estelle
Rox Zäta (42) (SWB)
04014081
Robin Z
04838007
723
Maloo (42) (SWB)
04851611
17598

Sammanfattning

Totalt
Antal avkommor (3-årstest) 0
Antal avkommor (kvalitetsbedömning) 0
Antal avkommor (tävling totalt) 1
Antal avkommor (tävling hoppning) 1
Antal avkommor (tävling dressyr) 0
Antal avkommor (tävling fälttävlan) 0

Antal SWB-avkommor redovisas endast för hingstar med avkommor födda from 2001

Betäckningsresultat

År Typ Betäckt Varav reg. föl
2013 TAI 1 1
2018 FAI 1 1

Avkommor

Totalt 2 listade hästar