Line

Cue ChAnna (42) (SWB)

Cue ChAnna (42) (SWB)
04064109
Cardento
04925306
933
Capitol I
B-Estelle
Rox Zäta (42) (SWB)
04014081
Robin Z
04838007
723
Maloo (42) (SWB)
04851611
17598

3-årstest och kvalitetsbedömning

3 årstest
Kvalitetsbedömning