Line

Baloubet du Rouet (SF)

Baloubet du Rouet (SF)
95083
Galoubet A (SF) Alme Z
Viti (fr. trav.)
Mesange du Rouet (SF) Starter (SF)
Badine (SF)

Sammanfattning

Totalt Varav SWB-avk.
Antal avkommor (3-årstest) 11 0
Antal avkommor (kvalitetsbedömning) 1 0
Antal avkommor (tävling totalt) 39 0
Antal avkommor (tävling hoppning) 38 0
Antal avkommor (tävling dressyr) 1 0
Antal avkommor (tävling fälttävlan) 1 0

Antal SWB-avkommor redovisas endast för hingstar med avkommor födda from 2001

Betäckningsresultat

År Betäckt Varav reg. föl
1998 3 12
1999 1 23
2001 6 17
2002 6 11
2003 5 6
2005 3 5
2006 3 5
2008 1 4
2009 1 3
2012 6 5
2013 1 6
2015 2 3
2016 1 1
2020 1 1
2021 1 2

Betäckningstyper

N AI TAI FAI
1998 1 2
1999 1
2001 5
2002 6
2003 5
2005 3
2006 3
2008 1
2009 1
2012 6
2013 1
2015 2
2016 1
2020
2021 1

Avkommor

Totalt 163 listade hästar