Line

Billie Jean RAA (SWB)

Billie Jean RAA (SWB)
04161296
Baloubet du Rouet (SF)
95083
Galoubet A (SF)
Mesange du Rouet (SF)
Baghira RAA (SWB)
04101142
Burggraaf
95241
Saga (SWB)
04002092
27041

Kvalitetsklass

Selektionssto
Stoet är ett selektionssto. Detta innebär att hon ingår i SWB:s satsning på att få in och behålla de bästa stona i avel.

Prestationsklass
Star 2
Prestationsklass baseras på hästens egna prestationer.

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS
Breeders trophy ansluten

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Billie Jean RAA (SWB)
04161296
Baloubet du Rouet (SF)
95083
Galoubet A (SF) Alme Z Ibrahim (SF)
Girondine
Viti (fr. trav.) Nystag (fr. trav.)
Ida de Bourgoin (fr. trav.)
Mesange du Rouet (SF) Starter (SF) Rantzau xx
Kaironnaise (SF)
Badine (SF) Bel Avenir (SF)
Perle de Norval (SF)
Baghira RAA (SWB)
04101142
Burggraaf
95241
Landgraf I
95006
Ladykiller xx
Warthburg
Loanda Cor de la Bryere
Urbine
Saga (SWB)
04002092
27041
Corrado WL (SWB)
04923744
919
Cortez
679
Yaki Lee (40)
16493
Soya
04941732
25082
Rastell
04838010
782
Satza
04893719
21421