Line

Cosmeo

Cosmeo
95299
Contender Calypso II
Gofine
Edda Caletto I
95015
Ariane II

Sammanfattning

Totalt Varav SWB-avk.
Antal avkommor (3-årstest) 30 28
Antal avkommor (kvalitetsbedömning) 8 8
Antal avkommor (tävling totalt) 62 56
Antal avkommor (tävling hoppning) 62 56
Antal avkommor (tävling dressyr) 2 2
Antal avkommor (tävling fälttävlan) 1 1

Antal SWB-avkommor redovisas endast för hingstar med avkommor födda from 2001

Betäckningsresultat

År Betäckt Varav reg. föl
2008 25 22
2009 12 7
2010 51 26
2011 30 14
2012 44 26
2014 1

Betäckningstyper

N AI TAI FAI
2008 25
2009 12
2010 1 49 1
2011 30
2012 1 43
2014 1

Avkommor

Totalt 96 listade hästar