Line

Cosmeo

Cosmeo
95299
Contender Calypso II
Gofine
Edda Caletto I
95015
Ariane II

Avelsvärderingsresultat

Mankhöjd
Skenben

Prestationer
35-dagars test i Vilhemsborg 2007. Tidigare godkänt för avel i Holstein.

Värdebokstav
Till och med år