Line

Corrado I

Corrado I
95073
Cor de la Bryere Rantzau xx
Quenotte (SF)
Soleil Capitol I
Kuerette

Betäckningsresultat

År Betäckt Varav reg. föl
1996 2 12
1998 4 18
2009 1 3

Betäckningstyper

N AI TAI FAI
1996 2
1998 4
2009 1

Avkommor

Totalt 143 listade hästar