Line

Sammy Joe SN (F. 2) (SWB)

Sammy Joe SN (F. 2) (SWB)
04991231
26325
Cardento
04925306
933
Capitol I
B-Estelle
Samantha (F. 2) (SWB)
04952123
24472
Cortez
679
Kitty Strike (F. 2)
04913507
23563

Sammanfattning

Totalt
Antal avkommor (3-årstest) 0
Antal avkommor (kvalitetsbedömning) 0
Antal avkommor (tävling totalt) 2
Antal avkommor (tävling hoppning) 2
Antal avkommor (tävling dressyr) 1
Antal avkommor (tävling fälttävlan) 0

Antal SWB-avkommor redovisas endast för hingstar med avkommor födda from 2001

Betäckningsresultat

År Typ Betäckt Varav reg. föl
2002 FAI 1 1
2016 TAI 1 1
2017 TAI 1
2018 AI 1 1
2019 AI 1 1
2020 AI 1

Avkommor

Totalt 4 listade hästar