Mahmud

Gender

Stallion

Born year

1967

Reg no

Stb no

Color

Chip number

UELN

Foreign number

DE 321210394967

Owner

Anna Lena Andersson Lidberg

Breeder

WFFS

Not tested

Godkännandenivå

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex