Campari (54)

Gender

Mare

Born year

1957-1982

Reg no

Stb no

10689

Color

Chip number

UELN

Foreign number

Owner

Yvonne och Sture Frykfors

Breeder

WFFS

Not tested

Achievement rate

Quality grading:

0
Height 162 cm Breeding class B

Read more about quality classes for mares

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex