Mr Bean (ex. Erbin) (SWB)

Gender

Gelding

Born year

1991

Reg no

04915250

Stb no

Color

isabell

Chip number

UELN

752004049105250

Foreign number

Owner

Liane Wachtmeister

Breeder

Sven Erik Nilsson

WFFS

Not tested

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex