Wanja (48)

Gender

Mare

Born year

1965-1988

Reg no

Stb no

7548

Color

Chip number

UELN

Foreign number

Owner

Bengt Ringbrant

Breeder

WFFS

Not tested

Achievement rate

Quality grading:

Diploma Three Year Old

0
Height 160 cm Breeding class A

Breeding class: Upgraded to Breeding class E (1991)
Read more about quality classes for mares

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex