Cortus

Gender

Stallion

Born year

1992-2016

Reg no

04925224

Stb no

920

Color

brun

Chip number

UELN

276321210112292

Foreign number

DE321210112292

Owner

Breeder

Gabriele Winkler

WFFS

Not tested

Godkännandenivå

Premierad

Achievement rate

Achievement rate:
Achievment rate is based on the horse’s own competition results.
Quality grading:

1996
Height 167 cm Breeding class AB

Breeding class: Upgraded to Breeding class A (2003)
Read more about quality classes for stallions

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex