Filippus (SWB)

Gender

Gelding

Born year

1990

Reg no

04901855

Stb no

Color

brun

Chip number

UELN

752004049001855

Foreign number

Owner

Anki Tifelt, Veneröds Dressyrstall

Breeder

Marie och Henrik Nordkvist

WFFS

Not tested

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex