Turban Rose (SF)

Gender

Stallion

Born year

1985-1999

Reg no

Stb no

834

Color

fux

Chip number

UELN

Foreign number

Owner

Breeder

Solange Lefévre

WFFS

Not tested

Godkännandenivå

Achievement rate

Quality grading:

1991
Height 170 cm Breeding class AB

Breeding class: Degraded to Breeding class K (2002)
Read more about quality classes for stallions

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex