Algarve xx (SWE)

Gender

Stallion

Born year

1972-1992

Reg no

Stb no

791

Color

Chip number

UELN

Foreign number

Owner

Breeder

WFFS

Not tested

Godkännandenivå

Premierad

Achievement rate

Quality grading:

1978
Height 162 cm Breeding class AB

Read more about quality classes for stallions

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex