Cardigan

Gender

Stallion

Born year

1983

Reg no

04832291

Stb no

712

Color

Chip number

UELN

Foreign number

Owner

Gunilla Persson

Breeder

WFFS

Not tested

Godkännandenivå

Achievement rate

Quality grading:

1986
Height 169 cm Breeding class B

Read more about quality classes for stallions

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex