Line

Cyrano

Cyrano
457
Sudan xx Nizam xx
Sorgfalt xx
Woge Wohlan
Welfendrossel

Assessment report for breeding

Opinion conformation
Lång, väl ansatt hals. Lång, välliggande bog och långt kors. Goda ledgångar. Mycket god skritt och trav.

Breeding class