Line

Brabant

Brabant
448
Drabant
315
Kokard
135
Tomona (9)
4268
Haifa (F. 5)
6315
Magnat
383
Hilaria (F. 5)
4770

Assessment report for breeding

Opinion conformation
Mycket god ridhästmodell. Lång, välliggande bog. Starkt njurparti och mycket välutvecklad kors. Mycket goda ledgångar. Intåad höger fram. God skritt. Utmärkt trav. Briljalderar höger fram.

Breeding class