Pansar

Gender

Stallion

Born year

1937-1949

Reg no

Stb no

192

Color

Chip number

UELN

Foreign number

Owner

Breeder

WFFS

Not tested

Godkännandenivå

First
Second
Third
Fourth
Printa1878
Aina2044
Lojala1240
Hansa1797
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Achievement rate

Quality grading:

1940
Height 163 cm Breeding class B

Read more about quality classes for stallions

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex