Likör

Gender

Stallion

Born year

1933-1946

Reg no

Stb no

149

Color

skimmel

Chip number

UELN

Foreign number

Owner

Breeder

FFS

Not tested

Godkännandenivå

Achievement rate

Quality grading:

1936
Height 166 cm Breeding class B

Read more about quality classes for stallions

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex