Line

Montal xx

Montal xx
95275
Violon d'Ingres xx Tourment xx
Flûte Enchantée xx
Bicoque xx Téléferique xx
Vieille Maison xx

Assessment report for breeding

Opinion conformation
Storlinjerad fullblodshingst med lång hals och starkt njurparti. Goda ledgångar och korta skenor. Mycket god skritt. Måttlig trav. Något marktrång. Särskild upplysning: Opererad för krubbitting.

Breeding class