S G Guardian

Gender

Stallion

Born year

1991

Reg no

04913227

Stb no

Color

Chip number

UELN

Foreign number

Owner

Elise Fredriksson O L. Kempe

Breeder

Eva Frohm-Pileryd

FFS

Not tested

Godkännandenivå

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex