Ränta (10) (SWB)

Gender

Mare

Born year

1993

Reg no

04932220

Stb no

Color

brun

Chip number

UELN

752004049302220

Foreign number

Owner

Mikaela Wallin

Breeder

Marie och Lars Everlund

WFFS

Not tested

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex